Účet 391 – Opravné položky k pohľadávkam

Ako účtovať na účte 391 – Opravné položky k pohľadávkam? Účet 391 – Opravné položky k pohľadávkam je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky … Read more

Kontraaktívne účty

Čo sú to kontraaktívne účty? V prípade zostavovania súvahy sa môžete stretnúť s pojmom kontraaktívny účet alebo kontra účet. Je to účet, ktorý je započítaný voči účtu aktív v súvahe so znamienkom mínus. Teda vykážeme ho medzi účtami aktív, ale ako korekciu (zápornú korekčnú položku). Kontraaktívne účty sa správajú ako pasívne účty, pokiaľ ide o … Read more

Účet 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

Ako účtovať na účte 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí? Účet 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na … Read more