V prospech

Výraz “V prospech účtu” hovorí o tom, že účtujeme na stranu D daného účtu.  Teda v prospech” účtu aktív, “v prospech” účtu pasív, “v prospech” účtu výnosov či “v prospech” účtu  nákladov vždy znamená, že účtujeme na pravú stranu daného účtu, teda na stranu D.