Začiatočný stav

Začiatočný stav môže byť niekedy nazývaný aj Začiatočný zostatok či počiatočný zostatok. Viac info nájdete tu.