Začiatočný stav

Začiatočný stav môže byť niekedy nazývaný aj začiatočný zostatok či počiatočný zostatok. Viac info nájdete tu.