Kalkulácie

Úplné vlastné náklady výkonu môžeme rozdeliť na výrobné a nevýrobné. Výrobné náklady (nazývané aj vlastné náklady výroby) rozdeľujeme na: Nevýrobné náklady rozdeľujeme na: Príklad: Kalkulačný list Spoločnosť má v pláne vyrobiť 220 ks košieľ a 135 ks nohavíc. Rozvrhová základňa pri výrobnej réžii je priamy materiál, pri správnej réžii sú to priame mzdy a pri … Read more

Novinky v zákone o účtovníctve od 01.01.2022

Čo je nové v zákone o účtovníctve od roku 2022? V tomto článku nájdete vybrané novinky v zákone o účtovníctve. Zákonom č. 456/2021 sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 o účtovníctve. Účtovný doklad Po novom účtovný doklad nemusí obsahovať podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a nemusí obsahovať ani účty, na ktorých sa účtovný … Read more

Opravné a dodatočné daňové priznanie

Aký je rozdiel medzi opravným a dodatočným daňovým priznaním? Opravné daňové priznanie je také, ktoré spoločnosť podá, ak už podávala riadne daňové priznanie a podáva ďalšie zmenené, ale v stále v lehote na podanie daňového priznania. Predstavme si teda, že spoločnosť podala riadne (to prvé) daňové priznanie v jaruári. Vo februári však zistila chybu a … Read more

Odvody do sociálnej poisťovne

Minimálne odvody do sociálnej poisťovne sú od 01.01.2022 vo výške 187,78 Eur, keďže minimálny vymeriavaci základ sa zvýšil na 566,50 Eur. SZČO tak zaplatí od 01.01.2022 o 6,79 Eur viac oproti roku 2021. Sumu 187,78 Eur bude SZČO platiť ako odvody do sociálnej poisťovne, ak jej vypočítaný mesačný vymeriavací základ bude rovný alebo nižší ako … Read more

Účtovanie predaja podniku u predávajúceho

V prípade predaja podniku je potrebné, aby predávajúca spoločnosť vysporiadala svoj majetok a záväzky, čo v podstate znamená, že majetok a záväzky, ktoré eviduje v súvahe, potrebuje z tejto súvahy “dostať preč”. Preto je potrebné účtovať ich úbytok. Ak má spoločnosť hodnoty na účtoch aktív, ich úbytok účtujeme na stranu D. Ak má spoločnosť hodnoty … Read more