Odvody do sociálnej poisťovne

Minimálne odvody do sociálnej poisťovne sú od 01.01.2022 vo výške 187,78 Eur, keďže minimálny vymeriavaci základ sa zvýšil na 566,50 Eur. SZČO tak zaplatí od 01.01.2022 o 6,79 Eur viac oproti roku 2021. Sumu 187,78 Eur bude SZČO platiť ako odvody do sociálnej poisťovne, ak jej vypočítaný mesačný vymeriavací základ bude rovný alebo nižší ako … Read more

Účet 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa

Ako účtovať na účte 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa? Účet 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Ako účtovať na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa? Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa je účet s premenlivým zostatkom. Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal. Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom … Read more

Účtovanie fyzickej osoby – podnikateľa

Stomatológ Anton K.  vlastní súkromnú stomatologickú ambulanciu v prenajatých priestoroch. Zamestnáva dvoch pracovníkov: 1 sestru a 1 zubného technika. Na základe odporúčania účtovníka účtuje v podvojnej účtovnej sústave, nie je platiteľom DPH, o zásobách účtuje podľa spôsobu B. Na vybraných účtoch má nasledovné zostatky: Úlohy: 1 . Otvorte účty hlavnej knihy a uvedené zaúčtujte na účtoch. V prvom rade … Read more