Odvody do sociálnej poisťovne

Minimálne odvody do sociálnej poisťovne sú od 01.01.2022 vo výške 187,78 Eur, keďže minimálny vymeriavaci základ sa zvýšil na 566,50 Eur.

SZČO tak zaplatí od 01.01.2022 o 6,79 Eur viac oproti roku 2021. Sumu 187,78 Eur bude SZČO platiť ako odvody do sociálnej poisťovne, ak jej vypočítaný mesačný vymeriavací základ bude rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavaci základ sa zvýšil na 566,50 Eur.

Ak vypočítaný mesačný vymeriavací základ SZČO bude vyšší ako maximálny vymeriavací základ (7 931 Eur), bude SZČO povinná v roku 2022 platiť maximálne odvody do sociálnej poisťovne vo výške 2 629,12 Eur, teda o 95,14 Eur viac ako za rok 2021.

Samozrejme ako bude vypočítaný vymeriavaci základ SZČO v rozmedzí 566,50 Eur a 7 931 Eur (teda medzi minumálnym a maximálnym vymeriavacim základom), bude SZČO povinná v roku 2022 platiť mesačné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu. Teda ak predstavujú odvody do sociálnej poisťovne 33,15% z vymeriavacieho základu a SZČO vyrátala svoj vymeriavaci základ na 1 000 Eur, na odvodoch do sociálnej poisťovne zaplatí 33,15 Eur (1 000 x 0,3315 = 33,15).

Leave a Comment