Odvody do sociálnej poisťovne

Minimálne odvody do sociálnej poisťovne sú od 01.01.2022 vo výške 187,78 Eur, keďže minimálny vymeriavaci základ sa zvýšil na 566,50 Eur. SZČO tak zaplatí od 01.01.2022 o 6,79 Eur viac oproti roku 2021. Sumu 187,78 Eur bude SZČO platiť ako odvody do sociálnej poisťovne, ak jej vypočítaný mesačný vymeriavací základ bude rovný alebo nižší ako … Read more

Účet 331 – Zamestnanci

Ako účtovať na účte 331 – Zamestnanci? Účet 331 – Zamestnanci je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá … Read more

Účet 521 – Mzdové náklady

Ako účtovať na účte 521 – Mzdové náklady? Účet 521 – Mzdové náklady je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane D. Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more

Účet 527 – Zákonné sociálne náklady

Ako účtovať na účte 527 – Zákonné sociálne náklady? Účet 527 – Zákonné sociálne náklady je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda … Read more