Účet 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa

Ako účtovať na účte 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa? Účet 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more

Účet 525 – Ostatné sociálne poistenie

Ako účtovať na účte 525 – Ostatné sociálne poistenie? Účet 525 – Ostatné sociálne poistenie je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani … Read more

Účet 523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

Ako účtovať na účte 523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva? Účet 523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more

Účet 528 – Ostatné sociálne náklady

Ako účtovať na účte 528 – Ostatné sociálne náklady? Účet 528 – Ostatné sociálne náklady je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more

Účet 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

Ako účtovať na účte 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti? Účet 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto … Read more

Účet 524 – Zákonné sociálne poistenie

Ako účtovať na účte 524 –  Zákonné sociálne poistenie? Účet 524 – Zákonné sociálne poistenie je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 521 – Mzdové náklady

Ako účtovať na účte 521 – Mzdové náklady? Účet 521 – Mzdové náklady je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane D. Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more

Účet 527 – Zákonné sociálne náklady

Ako účtovať na účte 527 – Zákonné sociálne náklady? Účet 527 – Zákonné sociálne náklady je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda … Read more