Účet 592 – Odložená daň z príjmov

Ako účtovať na účte 592 – Odložená daň z príjmov? Účet 592 – Odložená daň z príjmov je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok

Ako účtovať na účte 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok? Účet 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 385 – Príjmy budúcich období

Ako účtovať na účte 385 – Príjmy budúcich období? Účet 385 – Príjmy budúcich období je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane MD (viď základné … Read more

Účtovanie zásob spôsobom B

Zásoby je možné v podvojnom účtovníctve účtovať spôsobom A alebo spôsobom B. Pri účtovaní zásob spôsobom A je dôležité si uvedomiť, že účty účtovej triedy 1 – Zásoby používame už v priebehu roka. Avšak pri účtovaní zásob spôsobom B nás účty účtovej triedy 1 – Zásoby zaujímajú až na konci roka pred zostavením účtovnej závierky. … Read more

Účet 358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia

Ako účtovať na účet 358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia? Účet 358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na … Read more

Účet 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať na účte 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte … Read more

Účet 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa

Ako účtovať na účte 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa? Účet 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more

Účet 525 – Ostatné sociálne poistenie

Ako účtovať na účte 525 – Ostatné sociálne poistenie? Účet 525 – Ostatné sociálne poistenie je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani … Read more

Účet 601 – Tržby za vlastné výrobky

Ako účtovať na účte 601 – Tržby za vlastné výrobky? Účet 601 – Tržby za vlastné výrobky je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účtovanie zásob spôsobom A

Zásoby je možné v podvojnom účtovníctve účtovať spôsobom A alebo spôsobom B. Pri účtovaní zásob spôsobom A je dôležité si uvedomiť, že účty účtovej triedy 1 – Zásoby používame už v priebehu roka (pri účtovaní spôsobom B nás účty účtovej triedy 1 – Zásoby zaujímajú až na konci roka pred zostavením účtovnej závierky). Teda v … Read more