Účet 413 – Ostatné kapitálové fondy

Ako účtovať na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy? Účet 413 – Ostatné kapitálové fondy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane … Read more

Účet 421 – Zákonný rezervný fond

Ako účtovať na účte 421 – Zákonný rezervný fond? Účet 421 – Zákonný rezervný fond je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane … Read more

Účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

 Ako účtovať na účte 431 –  Výsledok hospodárenia v schvaľovaní? Účet 431 –  Výsledok hospodárenia v schvaľovaní patrí medzi účty s premenlivým zostatkom. Účty s premenlivým zostatkom môžu mať bežne zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal. V tomto prípade je to však trochu nešťastný názov práve pre tento účet. Spoločnosť totiž nemože … Read more

Účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu

Ako účtovať na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu? Účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný … Read more

Účet 459 – Ostatné rezervy

Ako účtovať na účte 459 – Ostatné rezervy? Účet 459 – Ostatné rezervy je pasívny účet a jeho začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje začiatočný stav (viď základné pravidlá účtovania). Na … Read more

Účet 473 – Vydané dlhopisy

Ako účtovať na účte 473 – Vydané dlhopisy? Účet 473 – Vydané dlhopisy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane D … Read more

Účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov

Ako účtovať na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov? Účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný … Read more

Účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

Ako účtovať na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov? Účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný … Read more

Účet 451 – Rezervy zákonné

Ako účtovať na účte 451 – Rezervy zákonné? Účet 451 – Rezervy zákonné je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane … Read more

Účet 411 – Základné imanie

Ako účtovať na účte 411 – Základné imanie? Účet 411 – Základné imanie je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane D. … Read more