Účet 423 – Štatutárne fondy

Ako účtovať na účte 423 – Štatutárne fondy? Účet 423 – Štatutárne fondy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné … Read more

Účet 422 – Nedeliteľný fond

Ako účtovať na účte 422 – Nedeliteľný fond? Účet 422 – Nedeliteľný fond je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D … Read more

Účet 427 – Ostatné fondy

Ako účtovať na účte 427 – Ostatné fondy? Účet 427 – Ostatné fondy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné … Read more

Účet 421 – Zákonný rezervný fond

Ako účtovať na účte 421 – Zákonný rezervný fond? Účet 421 – Zákonný rezervný fond je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane … Read more

Účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov

Ako účtovať na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov? Účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný … Read more

Účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

Ako účtovať na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov? Účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný … Read more

Zvyšovanie základného imania v akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť IRINA má na vybraných účtoch tieto zostatky v EUR: 221      Bankové účty: 140 000,- 41101  Základné imanie (pri vzniku 320 akcií): 160 000,- 412      Emisné ážio: 35 000,- 417      Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov:40 000,- 421      Zákonný rezervný fond: 80 000,- 431      Výsledok hospodárenia v schvaľovaní: 60 000,- Valné zhromaždenie na návrh manažmentu … Read more