Účet 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov

Ako účtovať na účte 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov? Účet 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more

Účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

Ako účtovať na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov? Účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, … Read more

Účet 412 – Emisné ážio

Ako účtovať na účte 412 – Emisné ážio? Účet 412 – Emisné ážio je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné … Read more

Účet 413 – Ostatné kapitálové fondy

Ako účtovať na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy? Účet 413 – Ostatné kapitálové fondy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane … Read more

Účet 411 – Základné imanie

Ako účtovať na účte 411 – Základné imanie? Účet 411 – Základné imanie je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D. … Read more

Účet 419 – Zmeny základného imania

Ako účtovať na účte 419 – Zmeny základného imania? Účet 419 – Zmeny základného imania je účet s premenlivým zostatkom. Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu). Zoznam účtov s … Read more

Znižovanie základného imania akciovej spoločnosti

Ako účtovať zníženie základného imania v akciovej spoločnosti? Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti PESCO, a. s. rozhodlo o znížení základného imania znížením menovitej hodnoty akcie z pôvodnej výšky 500,- EUR na 376,- EUR.  Súvaha ku dňu konania valného zhromaždenia  Úlohy: 1.Otvorte príslušné účty Neúčtovným spôsobom. Kde sa nachádzajú začiatočné zostatky účtov aktív a účtov pasív nájdete v časti Začiatočné … Read more

Zvyšovanie základného imania v akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť IRINA má na vybraných účtoch tieto zostatky v EUR: 221      Bankové účty: 140 000,- 41101  Základné imanie (pri vzniku 320 akcií): 160 000,- 412      Emisné ážio: 35 000,- 417      Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov:40 000,- 421      Zákonný rezervný fond: 80 000,- 431      Výsledok hospodárenia v schvaľovaní: 60 000,- Valné zhromaždenie na návrh manažmentu … Read more