Účet 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku? Účet 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru

Ako účtovať na účte 621 – Aktivácia materiálu a tovaru? Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more