Účet 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok

Ako účtovať na účte 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok? Účet 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 601 – Tržby za vlastné výrobky

Ako účtovať na účte 601 – Tržby za vlastné výrobky? Účet 601 – Tržby za vlastné výrobky je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 642 – Tržby z predaja materiálu

Ako účtovať na účte 642 – Tržby z predaja materiálu? Účet 642 – Tržby z predaja materiálu je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane MD. Konečný stav … Read more

Účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Ako účtovať na účte 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov? Účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na … Read more

Účet 612 – Zmena stavu polotovarov

Ako účtovať na účte 612 – Zmena stavu polotovarov? Účet 612 – Zmena stavu polotovarov je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden začiatočný zostatok či začiatočný stav), … Read more

Účet 614 – Zmena stavu zvierat

Ako účtovať na účte 614 – Zmena stavu zvierat? Účet 614 – Zmena stavu zvierat je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden začiatočný zostatok či začiatočný stav), … Read more

Účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Ako účtovať na účte 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku? Účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani … Read more

Účet 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby

Ako účtovať na účte 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby? Účet 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden začiatočný … Read more

Účet 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Ako účtovať na účte 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku? Účet 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia … Read more