Účet 612 – Zmena stavu polotovarov

Ako účtovať na účte 612 – Zmena stavu polotovarov? Účet 612 – Zmena stavu polotovarov je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), … Read more

Účet 614 – Zmena stavu zvierat

Ako účtovať na účte 614 – Zmena stavu zvierat? Účet 614 – Zmena stavu zvierat je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), … Read more

Účet 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby

Ako účtovať na účte 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby? Účet 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný … Read more

Účet 613 – Zmena stavu výrobkov

Ako účtovať na účte 613 – Zmena stavu výrobkov? Účet 613 – Zmena stavu výrobkov je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani … Read more