Účet 601 – Tržby za vlastné výrobky

Ako účtovať na účte 601 – Tržby za vlastné výrobky? Účet 601 – Tržby za vlastné výrobky je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Ako účtovať na účte 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj? Účet 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more

Účet 602 – Tržby z predaja služieb

Ako účtovať na účte 602 – Tržby z predaja služieb? Účet 602 – Tržby z predaja služieb je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 604 – Tržby za tovar

Ako účtovať na účte 604 – Tržby za tovar? Účet 604 – Tržby za tovar je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani … Read more