Účet 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok

Ako účtovať na účte 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok? Účet 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 642 – Tržby z predaja materiálu

Ako účtovať na účte 642 – Tržby z predaja materiálu? Účet 642 – Tržby z predaja materiálu je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane MD. Konečný stav … Read more

Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia … Read more

Účet 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať na účte 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša … Read more

Účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku? Účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné … Read more

Účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Ako účtovať na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti? Účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane … Read more