Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia … Read more

Účet 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať na účte 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša … Read more

Účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku? Účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné … Read more

Účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Ako účtovať na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti? Účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane … Read more