Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru

Ako účtovať na účte 621 – Aktivácia materiálu a tovaru? Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more

Účet 613 – Zmena stavu výrobkov

Ako účtovať na účte 613 – Zmena stavu výrobkov? Účet 613 – Zmena stavu výrobkov je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani … Read more

Účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku? Účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné … Read more

Účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Ako účtovať na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti? Účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane … Read more

Výnosové účty

Ktoré účty patria medzi výnosové účty? Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na: účty aktív účty pasív nákladové účty výnosové účty uzávierkové účty účty s premenlivým zostatkom Ako účtovať na výnosových účtoch sa dozviete v článku Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve. Príklady predkontácií v praxi nájdete tu! Medzi výnosové účty patria: 601         Tržby za vlastné … Read more

Účet 602 – Tržby z predaja služieb

Ako účtovať na účte 602 – Tržby z predaja služieb? Účet 602 – Tržby z predaja služieb je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 604 – Tržby za tovar

Ako účtovať na účte 604 – Tržby za tovar? Účet 604 – Tržby za tovar je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani … Read more