Účet 614 – Zmena stavu zvierat

Ako účtovať na účte 614 – Zmena stavu zvierat? Účet 614 – Zmena stavu zvierat je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden začiatočný zostatok či začiatočný stav), … Read more

Účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Ako účtovať na účte 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku? Účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani … Read more

Účet 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby

Ako účtovať na účte 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby? Účet 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden začiatočný … Read more

Účet 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Ako účtovať na účte 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku? Účet 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia … Read more

Účet 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Ako účtovať na účte 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj? Účet 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more

Účet 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku? Účet 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 663 – Kurzové rozdiely

Ako účtovať na účte 663 – Kurzové zisky? Účet 663 – Kurzové zisky je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden začiatočný zostatok či začiatočný stav), avšak … Read more

Účet 662 – Úroky

Ako účtovať na účte 662 – Úroky? Účet 662 – Úroky je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden začiatočný zostatok či … Read more

Účet 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať na účte 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša … Read more