Predvaha (trial balance)

VÝZNAM PREDVAHY

Predvaha (trial balance) nám slúži na kontrolu dodržania podvojnosti zápisov na syntetických účtoch hlavnej knihy, teda či sa všetky účtovné prípady zaúčtovali na strany MD a aj stranu D na účtoch hlavnej knihy. Musia sa nám rovnať:

  1. začiatočné zostatky (ZZ) na strane MD a D
  2. obraty na účtoch na strane MD a D
  3. konečné zostatky (KZ) a konečné stavy (KS) na strane MD a D.

Zostavenie predvahy predstavuje jeden spôsob kontroly formálnej správnosti účtovných zápisov. Zostavuje sa pred uzavretím účtov v účtovných knihách a pred zostavením účtovnej závierky, preto sa volá Predvaha.

ZOSTAVENIE PREDVAHY

Údaje na zostavenie predvahy pochádzajú z hlavnej knihy, kde v prípade každého účtu nájdeme jeho Začiatočný zostatok (ZZ), obraty na strane MD a D (v našom prípade Ročné obraty) ako aj konečné zostatky (KZ) či konečné stavy (KS).

Stranu MD kategórie Súčty si vypočítame tak, že sčítame stranu MD kategórie ZZ a stranu MD kategórie Ročné obraty. Stranu D kategórie Súčty si vypočítame tak, že sčítame stranu D kategórie ZZ a stranu D kategórie Ročné obraty.

Príklad predvahy:

Predvaha. Zostavenie predvahy. Účtovná závierka.

Vidíme, že v každej kategórii (ZZ, Ročné obraty, Súčty a KZ/KS) sa súčty na strane MD a strane D rovnajú. Napríklad v prípade červeno-vyznačeného “rovnása” sa súčet kategórie ZZ (Začiatočné zostatky) na strane MD (5 024,04) rovná súčtu strany D (5 024,04). Keďže súčty na strane MD a D sa v našom prípade rovnajú vo všetkých kategóriách, z formálneho hľadiska môžeme tvrdiť, že prípady v našom príklade boli zaúčtované správne.

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Účtovanie prvý rok vzniku s.r.o.

K dátumu vzniku s.r.o. je potrebné zostaviť otváraciu súvahu. Na konci prvého roka v každom prípade treba spracovať účtovnú závierku. Konečný účet súvahový vytvárame práve na základe otváracej súvahy, keďže začiatočný účet súvahový neexistuje. Zostavenie otváracej súvahy Na základe zakladateľskej listiny zaevidujeme vklad do spoločnosti v hodnote 5000 Eur na účet 411 – Základné imanie. … Read more