Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti

Ako účtovať na účte 532 – Daň z nehnuteľnosti? Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more

Účet 531 – Daň z motorových vozidiel

Ako účtovať na účte 531 – Daň z motorových vozidiel? Účet 531 – Daň z motorových vozidiel je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda … Read more

Účet 538 – Ostatné dane a poplatky

Ako účtovať na účte 538 – Ostatné dane a poplatky? Účet 538 – Ostatné dane a poplatky je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more

Účet 563 – Kurzové straty

Ako účtovať na účte 563 – Kurzové straty? Účet  je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden začiatočný zostatok či začiatočný stav), avšak … Read more

Účet 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku?

Ako účtovať na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku? Účet 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto … Read more

Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

Ako účtovať na účte 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku ? Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more

Účet 523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

Ako účtovať na účte 523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva? Účet 523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more

Účet 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

Ako účtovať na účte 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám? Účet 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa … Read more

Účet 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

Ako účtovať na účte 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok? Účet 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia … Read more

Účet 528 – Ostatné sociálne náklady

Ako účtovať na účte 528 – Ostatné sociálne náklady? Účet 528 – Ostatné sociálne náklady je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more