Účet 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Ako účtovať na účte 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období? Účet 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane D. Konečný stav … Read more

Účet 557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účet 557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný … Read more

Účet 592 – Odložená daň z príjmov

Ako účtovať na účte 592 – Odložená daň z príjmov? Účet 592 – Odložená daň z príjmov je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať na účte 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte … Read more

Účet 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať na účte 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte … Read more

Účet 542 – Predaný materiál

Ako účtovať na účte 542 – Predaný materiál? Účet 542 – Predaný materiál je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný … Read more

Účet 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa

Ako účtovať na účte 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa? Účet 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more

Účet 525 – Ostatné sociálne poistenie

Ako účtovať na účte 525 – Ostatné sociálne poistenie? Účet 525 – Ostatné sociálne poistenie je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani … Read more

Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti

Ako účtovať na účte 532 – Daň z nehnuteľnosti? Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more

Účet 531 – Daň z motorových vozidiel

Ako účtovať na účte 531 – Daň z motorových vozidiel? Účet 531 – Daň z motorových vozidiel je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda … Read more