Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti

Ako účtovať na účte 532 – Daň z nehnuteľnosti? Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more

Účet 531 – Daň z motorových vozidiel

Ako účtovať na účte 531 – Daň z motorových vozidiel? Účet 531 – Daň z motorových vozidiel je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda … Read more

Účet 538 – Ostatné dane a poplatky

Ako účtovať na účte 538 – Ostatné dane a poplatky? Účet 538 – Ostatné dane a poplatky je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more