Účet 592 – Odložená daň z príjmov

Ako účtovať na účte 592 – Odložená daň z príjmov? Účet 592 – Odložená daň z príjmov je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 591 – Splatná daň z príjmu

Ako účtovať na účte  591 – Splatná daň z príjmu? Účet 591 – Splatná daň z príjmu je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda … Read more