Účet 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať na účte 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte … Read more

Účet 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať na účte 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania? Účet 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte … Read more

Účet 542 – Predaný materiál

Ako účtovať na účte 542 – Predaný materiál? Účet 542 – Predaný materiál je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný … Read more

Účet 546 – Odpis pohľadávky

Ako účtovať na účte 546 – Odpis pohľadávky? Účet 546 – Odpis pohľadávky je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 543 – Dary

Ako účtovať na účte 543 – Dary? Účet 543 – Dary je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný … Read more

Účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku? Účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné … Read more

Účet 549 – Manká a škody

Ako účtovať na účte 549 – Manká a škody? Účet 549 – Manká a škody je nákladový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný … Read more

Účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Ako účtovať na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť ? Účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť je nákladový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more

Účet 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Ako účtovať na účte 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam? Účet 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam je nákladový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more