Ako účtovať vyradenie majetku?

Dlhodobý majetok je potrebné vyradiť pri rôznych príležitostiach: pri predaji pri likvidácii pri darovaní v dôsledku škody a manka pri preradení z podnikania do osobného vlastníctva Vyradenie majetku z dôvodu predaja Keď sa spoločnosť rozhodne svoj dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok predať a ešte ho nemá úplne odpísaný, teda nevytvorila oprávky do 100% obstarávacej ceny … Read more

Účet 543 – Dary

Ako účtovať na účte 543 – Dary? Účet 543 – Dary je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný … Read more

Účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku? Účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné … Read more

Účet 549 – Manká a škody

Ako účtovať na účte 549 – Manká a škody? Účet 549 – Manká a škody je nákladový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný … Read more

Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku? Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný … Read more