Účet 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku?

Ako účtovať na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku? Účet 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto … Read more

Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku? Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný … Read more