Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

Ako účtovať na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom? Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

Ako účtovať na účte 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti? Účet 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša … Read more

Účet 382 – Komplexné náklady budúcich období

Ako účtovať na účte 382 – Komplexné náklady budúcich období? Účet 382 – Komplexné náklady budúcich období je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na … Read more

Účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti? Účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu … Read more

Účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

Ako účtovať na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom? Účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more

Účet 371 – Pohľadávky z predaja podniku

Ako účtovať na účte 371 – Pohľadávky z predaja podniku? Účet 371 – Pohľadávky z predaja podniku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane … Read more

Účet 385 – Príjmy budúcich období

Ako účtovať na účte 385 – Príjmy budúcich období? Účet 385 – Príjmy budúcich období je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné … Read more

Účet 372 – Záväzky z kúpy podniku

Ako účtovať na účte 372 – Záväzky z kúpy podniku? Účet 372 – Záväzky z kúpy podniku je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 395 – Vnútorné zúčtovanie

Ako účtovať na účte 395 – Vnútorné zúčtovanie? Účet 395 – Vnútorné zúčtovanie je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá … Read more

Účet 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti? Účet 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na … Read more