Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Ako účtovať na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa? Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa je účet s premenlivým zostatkom. Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal. Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom … Read more

Účtovanie fyzickej osoby – podnikateľa

Stomatológ Anton K.  vlastní súkromnú stomatologickú ambulanciu v prenajatých priestoroch. Zamestnáva dvoch pracovníkov: 1 sestru a 1 zubného technika. Na základe odporúčania účtovníka účtuje v podvojnej účtovnej sústave, nie je platiteľom DPH, o zásobách účtuje podľa spôsobu B. Na vybraných účtoch má nasledovné zostatky: Úlohy: 1 . Otvorte účty hlavnej knihy a uvedené zaúčtujte na účtoch. V prvom rade … Read more