Opravné a dodatočné daňové priznanie

Aký je rozdiel medzi opravným a dodatočným daňovým priznaním?

Opravné daňové priznanie je také, ktoré spoločnosť podá, ak už podávala riadne daňové priznanie a podáva ďalšie zmenené, ale v stále v lehote na podanie daňového priznania.

Predstavme si teda, že spoločnosť podala riadne (to prvé) daňové priznanie v jaruári. Vo februári však zistila chybu a tak musela podávať opravné daňové priznanie v februári. V na začiatku marca zistila ďalšiu chybu a tak podlala ďalšie opravné daňové priznanie. Lehota na podanie daňového priznania je v tomto prípade 31. marec. V apríli však zistila ďalšiu chybu a tak už podáva dodatočné daňové priznanie.

Dodatočné daňové priznanie je teda to, ktoré sa podáva po lehote na podanie daňového priznania.

Leave a Comment