Začiatočný zostatok

Začiatočný zostatok sa nazýva niekedy aj Začiatočný stav či počiatočný zostatok.