Začiatočný zostatok

Začiatočný zostatok sa nazýva niekedy aj začiatočný stav či počiatočný zostatok.