Účet 032 – Umelecké diela a zbierky

Ako účtovať na účte 032 – Umelecké diela a zbierky? Účet 032 – Umelecké diela a zbierky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na … Read more

Účet 031 – Pozemky

Ako účtovať na účte 031 – Pozemky? Účet 031 – Pozemky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD. Na tomto účte účtujeme  pozemky, … Read more