Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Ako účtovať na účte 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku ? Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do … Read more