Účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

Ako účtovať na účte 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere? Účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane … Read more

Účet 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

Ako účtovať na účte 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti? Účet 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane … Read more

Účet 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

Ako účtovať na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku? Účet 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Na tento účet účtujeme obstaranie krátkodobého finančného majetku, ktorý evidujem na účtoch skupiny 25 – Krátkodobý … Read more

Účet 255 – Vlastné dlhopisy

Ako účtovať na účte 255 – Vlastné dlhopisy? Účet 255 – Vlastné dlhopisy je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). … Read more

Účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Ako účtovať na účte 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely? Účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more

Účet 251 – Majetkové cenné papiere a podiely na obchodovanie

Ako účtovať na účte 251 – Majetkové cenné papiere a podiely na obchodovanie? Účet 251 – Majetkové cenné papiere a podiely na obchodovanie je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

Ako účtovať na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy? Účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D … Read more

Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Ako účtovať na účte 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku ? Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do … Read more

Účet 232 – Eskontné úvery

Ako účtovať na účte 232 – Eskontné úvery? Účet 232 – Eskontné úvery je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D … Read more

Účet 213 – Ceniny

Ako účtovať na účte 213 – Ceniny? Účet 213 – Ceniny je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa … Read more