Účet 251 – Majetkové cenné papiere a podiely na obchodovanie

Ako účtovať na účte 251 – Majetkové cenné papiere a podiely na obchodovanie?

Účet 251 – Majetkové cenné papiere a podiely na obchodovanie je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme cenné papiere, ktoré spoločnosť drží na účel vykonania obchodu na burze, tuzemskej či zahraničnej, prípadne na inom verejnom trhu, s cieľom dosiahnutia zisku z cenových rozdielov akcií v krátkom časovom období.

251 - Majetkové cenné papiere a podiely na obchodovanie

Príklad 1: Zaradenie krátkodobých akcií do majetku spoločnosti

Spoločnosť obstarala na sekundárnom trhu akcie na obchodovanie v hodnote 10 000 Eur a obstranie zaúčtovala predkontáciou 259/325. Teraz však už ide zaradiť tieto akcie do majetku soločnosti.
Predkontácia bude vyzerať takto:   251/259   suma: 10 000 Eur

251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Spoločnosť zaradila akcie do majetku spoločnosti a teda musíme zaúčtovať sumu 10 000 Eur na stranu MD na účet 251 – Majetkové cenné papiere a podiely na obchodovanie ako prírastok na tento účet. Účet 251 – Majetkové cenné papiere a podiely na obchodovanie  je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). Odteraz teda budeme evidovať nakúpené akcie práve na účte 251 – Majetkové cenné papiere a podiely na obchodovanie.

Keďže nakúpené akcie sme už zaradili do majetku, musíme sumu 10 000 Eur dostať preč z účtu obstarania. Preto účtujeme sumu 10 000 Eur na stranu D na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku ako úbytok na tomto účte. Účet 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku je totiž účet pasív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení obstaranej veci do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”. Na obrázku vidíme, že konečný zostatok na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetk je nula.

259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie obstaraných akcií určených na obchodovanie na príslušný účet 251 259
IÚD Zvýšenie reálnej hodnoty akcií určených na obchodovanie 251 664
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie 251 701

Účtovanie na strane D:

IÚD Zrušenie opravnej položky k akciám určeným na obchodovanie pri ich vyradení z majetku 291 251
IÚD Úbytok predaných akcií určených na obchodovanie 561 251
IÚD Zníženie reálnej hodnoty akcií určených na obchodovanie 564 251
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie 702 251

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment