Účet 123 – Výrobky

Ako účtovať na účte 123 – Výrobky?

Účet 123 – Výrobky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme predmety vlastnej výroby určené na na predaj alebo na spotrebu vnútri účtovnej jednotky.

Účet 123 - Výrobky

Príklad 1: Prijatie na sklad výrobkov z vlastnej výroby

Spoločnosť prijala na sklad výrobky, ktoré sama vyrobila vo výrobnej cene 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:  123 / 613    suma:   300 Eur

Účet 123 - Výrobky. Predkontácie

Spoločnosť prijala na sklad svoje vlastné výrobky a preto účtujeme sumu 300 Eur na stranu MD na účet 123 – Výrobky ako prírastok na tento účet. Účet 123 – Výrobky je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

To že spoločnosť výrobky vyrobila znamená, že výrobky pribudli a teda zmenili sa vnútropodnikové zásoby spoločnosti. Musíme preto sumu 300 Eur zaúčtovať aj na stranu D na účet 613 – Zmena stavu výrobkov ako prírastok na tento účet. Účet 613 – Zmena stavu výrobkov je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Vyskladnenie výrobkov pri predaji

Spoločnosť predala výrobky a musí zaúčtovať vyskladnenie vo výške výrobnej ceny, teda 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:  613 / 123    suma:   300 Eur

Účet 613 - Zmena stavu výrobkov. Ako účtovať výrobky?

Vyskladnenie vlastných výrobkov účtujeme opačným zápisom ako ich prijatie na sklad.

Spoločnosť vyskladnila svoje vlastné výrobky a preto účtujeme sumu 300 Eur na stranu D na účet 123 – Výrobky ako úbytok na tomto účte. Účet 123 – Výrobky je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

To že spoločnosť výrobky vyskladnila a predala znamená, že výrobky odbudli zo skladu a teda musíme preto sumu 300 Eur zaúčtovať aj na stranu MD na účet 613 – Zmena stavu výrobkov ako úbytok na tomto účte. Účet 613 – Zmena stavu výrobkov je výnosový účet a zníženie výnosu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu výrobkov pri účtovaní spôsobom B 123 613
Príjemka Prírastok výrobkov
účtovanie spôsobom A
123 613
Príjemka Prebytok výrobkov
účtovanie spôsobom A
123 648
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 123 – Výrobky 123 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
Výdajka Prevod výrobkov do vlastnej predajne tovaru
úbytok výrobkov na sklade
613 123
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu výrobkov pri účtovaní spôsobom B 613 123
Výdajka Úbytok výrobkov
účtovanie spôsobom A
613 123
Výdajka Výdaj darovaných výrobkov zo skladu
účtovanie spôsobom A
543 123
Výdajka Výdaj výrobkov zo skladu na účel reprezentácie
účtovanie spôsobom A
513 123
Výdajka Prirodzený úbytok výrobkov
účtovanie spôsobom A
613 123
Výdajka Prirodzený úbytok zvierat
účtovanie spôsobom A
613 123
Výdajka Manko, alebo škoda na výrobkoch
účtovanie spôsobom A
549 123
IÚD Zrušenie opravnej položky k výrobkom pri ich vyradení z majetku 194 123
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 123 – Výrobky 702 123

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment