Účet 196 – Opravné položky k tovaru

Ako účtovať na účte 196 – Opravné položky k tovaru? Účet 196 – Opravné položky k tovaru je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na … Read more

Účet 195 – Opravné položky k zvieratám

Ako účtovať na účte 195 – Opravné položky k zvieratám? Účet 195 – Opravné položky k zvieratám je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na … Read more

Účet 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

Ako účtovať na účte 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby? Účet 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, … Read more

Účet 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe

Ako účtovať na účte 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe? Účet 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more

Účet 191 – Opravné položky k materiálu

Ako účtovať na účte 191 – Opravné položky k materiálu? Účet 191 – Opravné položky k materiálu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky … Read more

Účet 124 – Zvieratá

Ako účtovať na účte 124 – Zvieratá? Účet 124 – Zvieratá je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa … Read more

Účet 122 – Polotovary vlastnej výroby

Ako účtovať na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby? Účet 122 – Polotovary vlastnej výroby je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane MD (viď základné … Read more

Účet 119 – Materiál na ceste

Ako účtovať na účte 119 – Materiál na ceste? Účet 119 – Materiál na ceste je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá … Read more

Účet 121 – Nedokončená výroba

Ako účtovať na účte 121 – Nedokončená výroba? Účet 121 – Nedokončená výroba je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). Kde … Read more

Účet 139 – Tovar na ceste

Ako účtovať na účte 139 – Tovar na ceste? Účet 139 – Tovar na ceste je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane MD (viď základné … Read more