Účet 196 – Opravné položky k tovaru

Ako účtovať na účte 196 – Opravné položky k tovaru? Účet 196 – Opravné položky k tovaru je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na … Read more

Účet 195 – Opravné položky k zvieratám

Ako účtovať na účte 195 – Opravné položky k zvieratám? Účet 195 – Opravné položky k zvieratám je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na … Read more

Účet 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

Ako účtovať na účte 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby? Účet 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, … Read more

Účet 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe

Ako účtovať na účte 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe? Účet 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more

Účet 191 – Opravné položky k materiálu

Ako účtovať na účte 191 – Opravné položky k materiálu? Účet 191 – Opravné položky k materiálu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky … Read more

Účet 194 – Opravná položka k výrobkom

Ako účtovať na účte Účet 194 – Opravná položka k výrobkom? Účet 194 – Opravná položka k výrobkom je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more