Účet 124 – Zvieratá

Ako účtovať na účte 124 – Zvieratá? Účet 124 – Zvieratá je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa … Read more

Účet 122 – Polotovary vlastnej výroby

Ako účtovať na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby? Účet 122 – Polotovary vlastnej výroby je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné … Read more

Účet 121 – Nedokončená výroba

Ako účtovať na účte 121 – Nedokončená výroba? Účet 121 – Nedokončená výroba je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). Kde … Read more

Účet 123 – Výrobky

Ako účtovať na účte 123 – Výrobky? Účet 123 – Výrobky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). … Read more