Účet 119 – Materiál na ceste

Ako účtovať na účte 119 – Materiál na ceste? Účet 119 – Materiál na ceste je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá … Read more

Účet 112 – Materiál na sklade

Ako účtovať na účte 112 – Materiál na sklade? Účet 112 – Materiál na sklade je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD. Na … Read more

Účet 111 – Obstaranie materiálu

Ako účtovať na účte 111 – Obstaranie materiálu? Účet 111 – Obstaranie materiálu je účet aktív a preto Začiatočný stav (zostatok) na tomto účte nájdeme na jeho strane MD. Prírastky na tomto účte účtujeme na stranu MD a úbytky na stranu D. Konečný zostatok na tomto účte nájdeme na strane D. Na tomto účte účtujeme … Read more