Účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

Ako účtovať na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy? Účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D … Read more

Účet 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

Ako účtovať na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci? Účet 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav … Read more