Účet 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

Ako účtovať na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci?

Účet 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme prijaté výpomoci (napríklad pôžičky) od iných osôb či subjektov (nie však od bánk a spoločníkov obchodnej spoločnosti) a prípadne účtovnou jednotkou
vystavené cenné papiere (s výnimkou krátkodobých dlhopisov, ktoré sa účtujú na
účte 241), napríklad o vystavené hypotekárne záložné listy.

249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

Príklad: Prijatie pôžičky od inej spoločnosti

Spoločnosť A prijala pôžičku od spoločnosti B vo výške 300 Eur na svoj bankový účet.

Predkontácia bude vyzerať takto:   221 / 249    suma:   300 Eur

249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

Na základe výpisu z bežného účtu zaúčtujeme poskytnutie pôžičky od spoločnosti B vo výške 300 Eur. Pre spoločnosť vzniká A pri poskytnutí pôžičky od spoločnosti B záväzok, že túto pôžičku aj splatí. Poskytnutie pôžičky a teda vznik záväzku zaúčtujeme na stranu D na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci. Účet 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci je účet pasív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Peňažné prostriedky boli zaslané na bežný bankový účet spoločnosti A. Sumu 300 Eur preto na základe výpisu z bežného účtu zaúčtujeme príjem peňazí vo výške 300 Eur na stranu MD na účte 221 – Bankové účty. Je to aktívny účet a prírastok na takýto účet účtujeme práve na stranu MD.

V prípade platenia úrokov v súvislosti s krátkodobou finančnou výpomocou postupujeme tak, ako je uvedené v článku Účet 562 – Úroky.

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment