Účet 232 – Eskontné úvery

Ako účtovať na účte 232 – Eskontné úvery? Účet 232 – Eskontné úvery je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D … Read more

Účet 231 – Krátkodobé bankové úvery

Ako účtovať na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery? Účet 231 – Krátkodobé bankové úvery je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more

Účtovanie dlhodobého bankového úveru II

Ako zaúčtovať dlhodobý bankový úver? Spoločnosť IWINDOW, a. s. získala od banky DEXY, a. s. trojročný úver na rozšírenie výroby okien pre nízkoenergetické a pasívne domy. Úver v hodnote 300 000,- EUR jej bol pripísaný na účet 01. 01. 202X. Úroková miera je 8 % p. a. Podľa podmienok úverovej zmluvy úver je splatný podľa troch alternatív: Naraz … Read more