Účet 461 – Bankové úvery

Ako účtovať na účte 461 – Bankové úvery? Účet 461 – Bankové úvery je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje Začiatočný stav … Read more

Účtovanie dlhodobého bankového úveru II

Ako zaúčtovať dlhodobý bankový úver? Spoločnosť IWINDOW, a. s. získala od banky DEXY, a. s. trojročný úver na rozšírenie výroby okien pre nízkoenergetické a pasívne domy. Úver v hodnote 300 000,- EUR jej bol pripísaný na účet 01. 01. 202X. Úroková miera je 8 % p. a. Podľa podmienok úverovej zmluvy úver je splatný podľa troch alternatív: Naraz … Read more

Účtovanie dlhodobého bankového úveru I

Spoločnosť MIMI, a. s., získala od banky trojročný úver na rozšírenie výroby. Úver v sume 500 000,- EUR čerpala 01. 01. 202X na úhradu prijatej faktúry v rovnakej sume (bez DPH). Úroková miera je 14 % p. a. Úver je splatný v pravidelných splátkach 215 360,- EUR vrátane úrokov vždy k 31. 12. príslušného roka. … Read more

Účet 321 – Dodávatelia

Účtovanie na účte 321 – Dodávatelia Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane D. … Read more