Účtovanie dlhodobého bankového úveru I

Spoločnosť MIMI, a. s., získala od banky trojročný úver na rozšírenie výroby. Úver v sume 500 000,- EUR čerpala 01. 01. 202X na úhradu prijatej faktúry v rovnakej sume (bez DPH). Úroková miera je 14 % p. a. Úver je splatný v pravidelných splátkach 215 360,- EUR vrátane úrokov vždy k 31. 12. príslušného roka. … Read more

Účet 261 – Peniaze na ceste

Ako účtovať na účte 261 – Peniaze na ceste? Účet 261 – Peniaze na ceste je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a … Read more