Účet 211 – Pokladnica

Ako účtovať na účte 211 – Pokladnica? Účet 211 – Pokladnica je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD. Na tomto … Read more