Kmeňové akcie (Common stocks)

Vlastníci kmeňových akcií majú hlasovacie práva a takisto aj právo prednostnej kúpi (tzv. preemptive right). Právo prednostnej kúpi je právo na rovnaký podiel akcií pri emisii nových akcií, ako už vlastník vlastní (ak vlastním 20% akcií spoločnosti a spoločnosť emitovala ďalších 100 akcií, mám právo prednostnej kúpi 20 akcií z tejto novej emisie). Vlastníkom kmeňových … Read more