Účet 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Ako účtovať na účte 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok? Účet 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more

Účet 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Ako účtovať na účte 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok? Účet 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, … Read more

Účet 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Ako účtovať na účte 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok? Účet 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, … Read more