Účet 221 – Bankové účty

Ako účtovať na účte 221 – Bankové účty? Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane … Read more