Zákon o účtovníctve

Pravidlá účtovania určuje zákon o účtovníctve a to Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

Leave a Comment