Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Ako účtovať na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku? Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D. Na tomto účte účtujeme o obstarávacích cenách dlhodobého finančného majetku  (cenné papiere … Read more

Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Ako účtovať na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku? Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D. Na tomto účte účtujeme obstaranie programového vybavenia, pokiaľ nie je súčasťou dodávky … Read more

Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Účtovanie na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D. Na tomto účte účtujeme o obstarávacích cenách dlhodobého hmotného majetku ako aj … Read more